Archive for Posts Tagged

13 เทคนิคการป้องกันตัวเองเมื่อจอดรถ

POSTED BY   /  17 กันยายน, 2012  
Visit 3,737 views

31_20120528171844. อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาลงจากรถหรือขึ้นรถเป็นสิ่งที่ ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน และหากว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งต้องระวังตัวเป็นพิเศษ เราทุกคนคงเคยมีความรู้สึกกลัว..
read more

จอดรถในห้างแบบไหนดี : หัวเข้า …

POSTED BY   /  24 ธันวาคม, 2009  
Visit 1,525 views

การจอดรถ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าขับรถ ให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย ไม่น่าจะมีเทคนิคที่ยุ่งยาก แค่จอดให้สนิท ไม่ให้รถไหล การจอดรถ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าขับรถ ให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย ไม่น่าจะมีเทคนิคที่ยุ่งยาก แค่จอดให้สนิท ไม่ให้รถไหล หรือถ้าต้องให้คนอื่นเข็นหลบได้ ก็ใส่เกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือเท่านั้นจริงๆ แล้วมีหลายเทคนิคเล็กๆ ที่ต้องเรียนรู้ กับการจอดรถในที่สาธารณะ..
read more

จอดรถในห้างแบบไหนดี : หัวเข้า …

POSTED BY   /  17 ธันวาคม, 2009  
Visit 2,231 views

การจอดรถ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าขับรถ ให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย ไม่น่าจะมีเทคนิคที่ยุ่งยาก แค่จอดให้สนิท ไม่ให้รถไหลการจอดรถ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าขับรถ ให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย ไม่น่าจะมีเทคนิคที่ยุ่งยาก แค่จอดให้สนิท ไม่ให้รถไหล หรือถ้าต้องให้คนอื่นเข็นหลบได้ ก็ใส่เกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือเท่านั้นจริงๆ แล้วมีหลายเทคนิคเล็กๆ ที่ต้องเรียนรู้ กับการจอดรถในที่สาธารณะ..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา

7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ