Archive for Posts Tagged

น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย ใครว่าไม่สำคัญ

POSTED BY   /  28 พฤษภาคม, 2012  
Visit 3,698 views

Adobe_ID_164ASP12381485 รถยนต์สมัยก่อนย้อนหลังไปประมาณไม่ต่ำกว่า20 ปี จะมีระบบบังคับเลี้ยวที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนัก  รวมถึงระบบที่ช่วยผ่อนแรงต่างๆ ยังไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนี้ สมัยนี้อะไรๆก็เอื้ออำนวยต่อการขับขี่ให้มีความสะดวกสบายที่มากขึ้นกว่าแต่ ก่อนอย่างเห็นได้ชัด  ดังที่จะกล่าวถึงนี้  ก็ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำงานในระบบ..
read more

ท่านั่งขับรถ ตำแหน่งการจับพวงม…

POSTED BY   /  12 มิถุนายน, 2010  
Visit 0 views

การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า เน้นว่าฝ่าเท้า ไม่ใช่ปลายเท้า เหยียบแป้นคลัตช์ให้สุด หรือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ใช้ฝ่าเท้าเหยียบแป้นเบรก แล้วเลื่อนตัวเบาะนั่งให้เข่างอเล็กน้อย นั่นเป็นตำแหน่งของเบาะนั่งที่เหมาะสม ..
read more

ท่านั่งขับรถ ตำแหน่งการจับพวงม…

POSTED BY   /  6 พฤษภาคม, 2010  
Visit 0 views

การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า เน้นว่าฝ่าเท้า ไม่ใช่ปลายเท้า เหยียบแป้นคลัตช์ให้สุด หรือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ใช้ฝ่าเท้าเหยียบแป้นเบรก แล้วเลื่อนตัวเบาะนั่งให้เข่างอเล็กน้อย นั่นเป็นตำแหน่งของเบาะนั่งที่เหมาะสม ..
read more

ท่านั่งขับรถ ตำแหน่งการจับพวงม…

POSTED BY   /  15 มกราคม, 2010  
Visit 1,053 views

การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า การปรับเบาะและท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง มีผลมากต่อความปลอดภัยในการขับรถ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนด้วย การปรับเบาะที่ถูกต้องทำได้ไม่ยาก แค่ใช้ฝ่าเท้า เน้นว่าฝ่าเท้า ไม่ใช่ปลายเท้า เหยียบแป้นคลัตช์ให้สุด หรือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ใช้ฝ่าเท้าเหยียบแป้นเบรก แล้วเลื่อนตัวเบาะนั่งให้เข่างอเล็กน้อย นั่นเป็นตำแหน่งของเบาะนั่งที่เหมาะสม ..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา