Archive for Posts Tagged

ยางระเบิด ปัญหาร้ายแรงที่สุดขณะขับรถ

POSTED BY   /  29 มีนาคม, 2010  
Visit 903 views

ยางระเบิด -  ปัญหาร้ายแรงที่สุดขณะขับรถก็คือ   ยางระเบิด  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้ตลอดเวลา  และเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว  ผู้ขับขี่บางคนไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและบางรายเสียชีวิต  ข่าวคราวเรื่องยางระเบิดจึงมีบ่อย  ๆ   แม้แต่ในต่างประเทศก็เกิดขึ้นเช่นกัน..
read more

ยางระเบิด ปัญหาร้ายแรงที่สุดขณะขับรถ

POSTED BY   /  15 กุมภาพันธ์, 2010  
Visit 884 views

ยางระเบิด -  ปัญหาร้ายแรงที่สุดขณะขับรถก็คือ   ยางระเบิด  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้ตลอดเวลา  และเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว  ผู้ขับขี่บางคนไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและบางรายเสียชีวิต  ข่าวคราวเรื่องยางระเบิดจึงมีบ่อย  ๆ   แม้แต่ในต่างประเทศก็เกิดขึ้นเช่นกัน..
read more

ทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิด-รถตก…

POSTED BY   /  26 ธันวาคม, 2009  
Visit 546 views

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที เป็นประโยคที่เตือนให้ผู้ขับขี่ทั้งหลายพึงสังวรณ์เอาไว้ เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็สามารถเกิดได้ รวมถึงบนท้องถนนด้วยขณะขับรถอยู่ก็ตามที ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ก็ควรหาทางป้องกันเท่าที่จะทำได้เพราะทุกวันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ หากเรามีความรู้ในขั้นตอนในการควบคุมรถยนต์และการปฏิบัติตนในขณะเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้สามารถช่วยลดอัตราการตายและการบาดเจ็บได้แน่นอน แต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องมีสติถึงจะปลอดภัย..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา