Archive for Posts Tagged

การขับรถบนถนนที่ลื่น

POSTED BY   /  1 มิถุนายน, 2010  
Visit 611 views

การขับรถบนถนนที่ลื่น  หากคุณต้องขับรถในหน้าฝน  ซึ่งถนนมักลื่นเปียกอยู่เสมอ   คุณจำเป็นต้องระวัง  เป็นพิเศษเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง..
read more

ตรวจเช็ครถก่อนเดินทางไกล…

POSTED BY   /  4 ธันวาคม, 2009  
Visit 1,211 views

เพื่อให้การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรถยนต์สวนตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับถิ่นฐานเดิมในต่างจังหวัด เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข       เพื่อให้การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรถยนต์สวนตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับถิ่นฐานเดิมในต่างจังหวัด เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข ไม่ต้องมาปวดหัวกับปัญหารถเสียระหว่างการเดินทาง หรืออาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้       ..
read more

ทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิด-รถตก…

POSTED BY   /  25 พฤศจิกายน, 2009  
Visit 519 views

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที เป็นประโยคที่เตือนให้ผู้ขับขี่ทั้งหลายพึงสังวรณ์เอาไว้ เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็สามารถเกิดได้ รวมถึงบนท้องถนนด้วยขณะขับรถอยู่ก็ตามที ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ก็ควรหาทางป้องกันเท่าที่จะทำได้เพราะทุกวันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ หากเรามีความรู้ในขั้นตอนในการควบคุมรถยนต์และการปฏิบัติตนในขณะเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้สามารถช่วยลดอัตราการตายและการบาดเจ็บได้แน่นอน แต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องมีสติถึงจะปลอดภัย..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา