Archive for Posts Tagged

ใบขับขี่อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปในอีก 28 ปีข้างหน้า

POSTED BY   /  24 กันยายน, 2012  
Visit 3,646 views

หลัง จากที่บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 28 ปีข้างหน้า อาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ใบขับขี่อีกต่อไป เพราะว่ารถยนต์กว่าร้อยละ 75 ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน จะเป็นรถยนต์แบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ..
read more

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปสอบใบขับขี่

POSTED BY   /  12 กันยายน, 2012  
Visit 4,809 views

31_20120601161609. ทุกวันนี้รถยนต์ที่มีจำนวนมากถึงแสดงถึงคนมาใช้ถนนมากขึ้น ต่างเป็นเครื่องยืนยันที่ดีว่า คนจำนวนมากกำลังอยากมีรถ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเดินเข้าไปโชว์รูมแล้วเลือกจองรถสักคัน คงปฏิเสธถึงการมีใบขับขี่ไม่ได้ว่ามีความสำคัญ ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่ขับรถโดยผิดกฏหมาย แต่แม้การสอบใบขับขี่มันอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่มันจะง่ายดาย ทันใด ถ้าคุณเข้าใจหลักการสอบใบขับขี่..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา