เกมส์ เอ็มไพร์มด เกมส์เฟสบุ๊ค

มกราคม 24, 2011 by: 0

เกมเครือ แฺฺฮปปปี้คนเลี้ยงหมูจ้า
http://apps.facebook.com/antempire

เป็นเกมที่ให้เราสร้างรังมด และบริหารรังมดของตัวเองว่าทำอย่างไรให้ได้อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุด เกมนี้เน้นๆ เลยคือสร้างห้องต่างๆเช่นรังฟักไข่ สร้างห้องนางพญา เพื่อเพิ่มปริมาณมดงานหรือมดทหาร ขนวัสดุต่างๆ เพื่อใช้สร้างรัง บางทีก็ต้องขโมยวัตถุดิบจากรังของเพื่อนๆ นะ

คู่มือการเล่น
ที่มา :http://apps.facebook.com/antempire/faq.php

เอ็มไพร์มดมีวิธีการเล่นที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอบ: วิธีการเล่นที่สำคัญ
1) การแย่งชิง:ในโลกของมดแห่งนี้ต้องต่อสู้อยู่ทุกที่เพื่อได้ซึ่งอาหาร ต้องแย่งชิงพื้นที่ และแย่งชิงวัสดุกับเพื่อนๆ แต่การแย่งจำเป็นต้องใช้กองกำลังมดที่เยอะ แล้วยังต้องการทักษะที่ดีด้วย
2)การสร้างรังใต้ดิน : การบุกเบิกพื้นที่ดินนั้นมีจำกัด เพื่อสามารถเพิ่มการสนับสนุนการพัฒนาของเอ็มไพร์ การสร้างรังต้องมีความสวยงาม มีประโยชน์ใช้ได้จริง และประหยัดทรัพยากร

ทำอย่างไรถึงจะได้อาหารและวัสดุ และมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ: อาหารแบ่งออกเป็นซีเรียล น้ำตาล โปรตีน เว้นระยะห่างทุก30ทีจะตกลงมาในฉาก ส่วนใหญ่ใช้ให้กับนางพญามดแพร่พันธุ์ วัสดุแบ่งออกเป็นวัสดุไม้ วัสดุหิน โลหะ ผู้เล่นต้องทำการค้นหาถึงจะได้มา ส่วนใหญ่ใช้ในการสร้างรัง

เพิ่มจำนวนมดทหารและมดงานอย่างไร
ตอบ: ก่อนอื่นในห้องนาพญามดจะออกไข่แพร่พันธุ์ในจำนวนที่แน่นอน จากนั้นในห้องเลี้ยงตัวอ่อนคุณสามารถเลือกการฟักชนิดชองมดและจำนวนตามที่คุณ ต้องการได้
(ข้อควรระวัง:การผลิตไข่ต้องใช้อาหารที่เพียงพอ การฟักไข่ในห้องเลี้ยงตัวอ่อนแต่ละครั้งมีการจำกัดจำนวนการฟัก)

มดทหารมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ: มดทหารใช้ช่วยเหลือมดงานในการขนย้ายโปรตีน

เพิ่มเสาในการค้นหาอย่างไร
ตอบ: ใช้บัตร”เรดาร์”หาซื้อได้ในร้านค้า

จะเพิ่มขอบเขตการค้นหาได้อย่างไร
ตอบ: ทักษะการค้นหาของวิวัฒนาการนางพญามด วิวัฒนาการหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ขอบเขตการค้นหาจะเพิ่มตัวออปชั่นให้เลือที่ไกลขึ้น

ทำไมฉันเลือกขอบเขตการค้นหาระยะไกลแต่กลับได้วัสดุในระดับต่ำ
ตอบ: วัสดุทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตการค้นหานี้ มีโอกาสในการพบเจอเท่าๆกัน

ทำอย่างไรในการขนย้ายอาหารและอุปกรณ์
ตอบ: นำเมาส์ไปวางอาหารที่คุณต้องการขนย้าย คลิกปุ่ม”เพิ่มกองกำลัง” แล้วใส่จำนวนมดงานที่คุณต้องการส่งไปขนย้าย มดงานจะทำการขนย้ายอาหารกลับมาไว้ที่สโตร์ อาหารจะแปลงเป็นค่าที่สอดคล้องกัน เช่นข้าวสาลีจะแปลงเป็นซีเรียล เชอร์รี่จะแปลงเป็นน้ำตาล

จะแย่งชิงอาหารเพื่อนได้อย่างไร
ตอบ: เมื่อคุณพบเห็นในฉากเพื่อนมีอาหารอยู่ สามารถนำเมาส์วางที่อาหาร แล้วคลิกปุ่ม”เพิ่มกองกำลัง” และใส่จำนวนมดที่คุณต้องการจะส่งไปขนย้าย

ฉันไม่สามารถขนย้ายได้หรือไม่อยากได้ของบางอย่างในพื้นดินนั้น ฉันควรจะทำอย่างไรดี
ตอบ: ให้วางเมาส์ที่อาหารหรือวัสดุที่คุณไม่ต้องการ แล้วคลิกช่องที่ป๊อปอัปมุมขวาด้านบนของปุ่ม”สละทิ้ง” การสละทิ้งจะได้รับ10%ของทรัพยากรและค่าประสบการณ์

ฉันได้รับอาหารหรือวัสดุในพื้นดินไม่เพียงพอควรทำอย่างไรดี
ตอบ: พื้นดินที่ปลูกดอกไม้ไว้สามารถผลิตน้ำตาล(น้ำหวานดอกใม้) สร้างรังเพาะเลี้ยงเห็ด รังเลี้ยงหนอน รังตัดไม้ รังทำเหมืองหิน รังหลอมโลหะ สามารถผลิตได้เองในใต้ดิน (น้ำหวานดอกไม้)สามชั่วโมงทำการผลิตครั้งหนึ่ง รังหกชั่วโมงทาการผลิตครั้งหนึ่ง

สร้างขยายรังมีประโยชน์อย่างไร สร้างอย่างไร
ตอบ: สร้างขยายรังสามารถเพิ่มความจุที่สอดคล้องกัน เช่นสโตร์สามารถเก็บอาหารหรือวัสดุที่มากขึ้น ห้องมดทหารสามารถรองรับมดงานได้มากขึ้น

กฏการสร้างขยาย
เข้าไปออปชั่น”สร้างขยาย” คลิกรูปรัง วางในพื้นที่ว่าง ใช้ท่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก “เซฟ” ก็สำเร็จการสร้างขยายรังที่เหมือนกันไม่สามารถวางแยกจากกัน จะต้องเชื่อมติดต่อกัน(แยกออกจากกันไม่สามารถจะเซฟได้)

รังทั้งหมดที่ทำการเพิ่มในแต่ละหน่วย จะต้องใช้วัสดุขึ้นเป็นสองเท่า(หน่วนที่หนึ่งต้องใช้วัสดุสามอย่างๆละ50 หน่วยที่สองจะต้องใช้วัสดุสามอย่างๆ100 เป็นต้น)

ทำไมฉันถึงไม่สามารถสร้างขยายได้
ตอบ: อาจเป็นเพราะ
วัสดุบางอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างขยายรังไม่เพียงพอ คุณจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัสดุชนิดนี้ก่อน
ที่ดินที่ว่างของคุณไม่เพียงพอ เวลานี้คุณสามารถซื้อใบรับรองทิ่ดินได้

สามารถรื้อรัง ย้ายรังหรือท่อเชื่อมต่อได้หรือไม่
ตอบ: ได้ ตอนที่”สร้างขยาย”รัง จะมีปุ่มออปชั่นออกมาให้เลือกว่าต้องการ”ขาย” หรือ”โยกย้าย”

การขายดอกหญ้า รัง ท่อ เก็บคืนวัสดุ มีการคิดราคาขายอย่างไร
ตอบ: ขายดอกหญ้า รัง ท่อ และเก็บคืนวัสดุจะคิดเป็น50%ของเวลาการก่อสร้าง

สโตร์ถึงขีดจำกัดจะทำอย่างไรดี
ตอบ: ความจุการเก็บอาหารและวัสดุของสโตร์ จะคิดเป็นค่ามาตรฐานหลังการเปลี่ยนเป็นเหรียญทอง(หนึ่งหน่วยความจุเป็น 10000เหรียญทอง) คุณสามารถใช้วัสดุ อาหาร ส่วนหนึ่งไปหรือขายส่วนหนึ่งไปก็ได้ หรือว่าจะทำการสร้างขยายความจุสโตร์ก็ได้

ขโมยอย่างไร
ตอบ: เข้าไปในใต้ดินของเพื่อน คลิกที่ห้องผลิตที่สอดคล้องกับด้านบน”ไอคอนผลผลิต” แต่ละครั้งที่ขโมยจะสามารถได้รับเพียง10%ของการผลิตของรังนี้เท่านั้น และสามารถขโมยได้ครั้งเดียวต่อการผลิตหนึ่งครั้ง

ห้องนางพญาวิวัฒนาการอย่างไร วิวัฒนาการมีประโยช์อย่างไร
ตอบ: ห้องนางพญาขยายหนึ่งช่องจะวิวัฒนาการสองครั้ง คลิกปุ่ม”วิวัฒนาการ”ในห้องนางพญาของคุณ เลือกทักษะการวิวัฒนาการที่สอดคล้องกัน ปัจจุบันนางพญามีสองทักษะคือ”ขอบเขตการค้นหา”และ”เพิ่มความเร็วการขนย้าย”
“ขอบเขตการค้นหา”เพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น ขอบเขตการค้นหาจะขยายใหญ่เป็นหนึ่งรอบ
”ความเร็วการขนย้าย”เพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น ความเร็วในการขนย้ายเพิ่มขึ้นเป็น10%

ใช้อุปกรณ์อย่างไร
ตอบ: ซื้ออุปกรณ์ใน”ร้านค้า” เข้าไปที่”กระเป๋า” แล้วไปที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ คลิก ปุ่ม“ใช้”

จะได้รับเหรียญมดได้อย่างไร
ตอบ: คลิกขวาบนของหน้าจอเกมส์ที่เป็น”แลกเปลี่ยนเหรียญมด” จะสามารถเข้าไปหน้าของการเติมซื้อเหรียญมดได้

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา