สวนสัตว์โคราช

มกราคม 6, 2010 by: 0

fwdnow.com_61556สวนสัตว์โคราช_196_copyสวนสัตว์นครราชสีมา จัดงานวันเด็กแห่งชาติเ สริมสร้างความรู้และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในงาน ธรรมชาติและพงไพร ใต้ร่มพระบารมี

นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้  สวนสัตว์นครราชสีมา ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ในวันเด็กแห่งชาติ  ว่า สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ซึ่งนอกจากเด็กจะได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ ภายในสวนสัตว์แล้ว ยังสามารถชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือร่วมชมกิจกรรมบนเวทีการแสดงตามจุดต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมาและจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึ้น ในชื่องาน ธรรมชาติและพงไพร ใต้ร่มพระบารมี ภายในโดมจอดรถของสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร เข้าชมสวนสัตว์ฟรี โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ตลอดทั้งเดือนมกราคม  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จัดให้สวนสัตว์ทุกแห่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเรียนรู้ ที่รวมองค์ความรู้ในเรื่องงานวิจัยสัตว์ป่าที่หายาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่เดียวกัน

ผู้อำนวย การสวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ไปเที่ยวงานวันเด็ก และชมนิทรรศการ ธรรมชาติและพงไพร ใต้ร่มพระบารมี ได้ตลอดเดือนมกราคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์ โทร.0-4493-4537-8 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

Share this Story

Follow us

วันหยุดราชการ ปี 2553

1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่
9 มกราคม - วันเด็กแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ - วันมาฆบูชา
1 มีนาคม - ชดเชย วันมาฆบูชา
6 เมษายน - วันจักรี
13-15 เมษายน - วันสงกรานต์
16 เมษายน - ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ
3 พฤษภาคม - ชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม - วันพืชมงคล
28 พฤษภาคม - วันวิสาขบูชา
1 กรกฎาคม - วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
26 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา
27 กรกฎาคม - วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม - วันแม่
13 สิงหาคม - ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันแม่
23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช
25 ตุลาคม - ชดเชย วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม - วันพ่อ
6 ธันวาคม - ชดเชย วันพ่อ
10 ธันวาคม - วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม - วันสิ้นปี

ค้นหา วันสำคัญ เทศกาล

คำฮิต


คำค้นหา

7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ