เนรมิตสวนวชิรเบญจทัศจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 53

มกราคม 7, 2010 by: 0

1462_11093_12กทม. เตรียมเนรมิตสวนวชิรเบญจทัศเป็นสวนสนุก เติมความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 53 ภายใต้ 6 แนวคิด เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเรียนรู้ พอเพียง และวัฒนธรรม รวมถึงจัดสัปดาห์วันเด็ก 8–16 ม.ค. 53 ที่ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาในสังกัด พาบุตรหลานร่วมงานได้ฟรี มีของขวัญให้เด็กทุกคน
นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2553 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

9 ม.ค. 53 เปิดสวนสนุกในสวนรถไฟร่วมใจเติมความสุขให้เด็ก
วัน เด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 53 กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปี สำหรับสถานที่จัดงานหลัก คือ บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยจัดกิจกรรมภายใต้ 6 แนวคิด ประกอบด้วย เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เด็กไทยใส่ใจความปลอดภัย เด็กไทยใส่ใจการเรียนรู้ เด็กไทยใส่ใจพอเพียง และเด็กไทยใส่ใจวัฒนธรรม ซึ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงที่สร้างความสุข สนุกสนาน การมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมหวงแหนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบปลอดภัย สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจพอเพียงได้

นอก จากนี้เด็กๆ ที่ไปร่วมงานยังได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ชมการแสดงบนเวที การละเล่นพื้นบ้าน ร่วมเล่นเกม ตอบปัญหาชิงรางวัล มอบทุนการศึกษา มอบของรางวัล ซึ่งเด็กที่มาร่วมงานจะได้รับของรางวัลทุกคน รวมถึงมีอาหารและน้ำดื่มบริการฟรีตลอดงาน

จัดสัปดาห์วันเด็ก 8–16 ม.ค. 53 ที่ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัด
รอง ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปใช้พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับวัย รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอบรม สั่งสอน ดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักความเข้าใจให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิทธิ หน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม

นอกจากกรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติในวันที่ 9 ม.ค. 53 ณ สวนวชิรเบญจทัศ แล้ว ระหว่างวันที่ 8–16 ม.ค. 53 กรุงเทพมหานครยังจัดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาในสังกัดด้วย เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ หากผู้ปกครองไม่สะดวกพาบุตรหลานร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 53 ณ สวนวชิรเบญจทัศ สามารถพาบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็กของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2553 ได้ที่ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครใกล้บ้านได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 7 ม.ค. 53 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Share this Story

Follow us

วันหยุดราชการ ปี 2553

1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่
9 มกราคม - วันเด็กแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ - วันมาฆบูชา
1 มีนาคม - ชดเชย วันมาฆบูชา
6 เมษายน - วันจักรี
13-15 เมษายน - วันสงกรานต์
16 เมษายน - ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ
3 พฤษภาคม - ชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม - วันพืชมงคล
28 พฤษภาคม - วันวิสาขบูชา
1 กรกฎาคม - วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
26 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา
27 กรกฎาคม - วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม - วันแม่
13 สิงหาคม - ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันแม่
23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช
25 ตุลาคม - ชดเชย วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม - วันพ่อ
6 ธันวาคม - ชดเชย วันพ่อ
10 ธันวาคม - วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม - วันสิ้นปี

ค้นหา วันสำคัญ เทศกาล

คำฮิต


คำค้นหา

7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ