Archive for คติธรรม

ข้อคิด1

POSTED BY   /  31 มีนาคม, 2011  
Visit 1,361 views

t4 เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อการเฝ้านั่งเสียใจร่ำไห้ หรือ พูดถึงแต่สิ่งที่เราทำผิดพลาดในอดีต รู้จักให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เราทำผิดพลาด แล้วไม่นึกถึงมันอีก 2. เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่น ในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดในอดีต แล้วไม่พูดถึงมันอีก 3. การปล่อยวางไม่ใช่เป็นการยอมแพ้ ตรงกันข้าม เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากส่วนลึกของหัวใจของเราวันละน้อย เพื่อเอาชนะความอ่อนแอ 4. ชีวิตไม่ได้เติบโตจากการทำให้ทุกสิ่งได้ดั่งใจของเรา แต่เป็นการยอมรับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราอย่างกล้าหาญ รักและเข้าใจทุกสิ่งที่เราได้ตัดสินใจทำลงไปทุกครั้ง 5. เรียนรู้ความจริงว่าเราไม่สามารถบังคับผู้อื่นให้คิดและทำในสิ่งที่เราต้องการได้ เพราะแม้แต่ตัวเราเอง ยังทำให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เลย 6. อย่าเสียเวลาคิดแค้นเคืองโกรธในการกระทำของผู้อื่นที่ส่งผลให้เราทุกข์ใจ ให้อภัยเขาเสีย และหากอยากรู้สึกดีขึ้น ก็นึกถึงคำสอนในพุทธศาสนาว่า ใครทำกรรมใดไว้ ผู้นั้นย่อมได้รับผลนั้นได้ด้วยตนเอง 7. วัตถุหรือภาพลวงตาภายนอกไม่เคยสามารถเติมเต็มหัวใจใครได้ การตั้งหน้าตั้งตาหาวัตถุ หรือความพึงพอใจจากการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพื่อหวังว่าจะทำให้เรารู้สึกเต็มและมีความสุข นั่นเป็นแค่ฝันลมๆแล้งๆ การรับวัตถุทำให้เรามีความต้องการไม่รู้จบ ขณะที่การได้รับความรักความเข้าใจจากคนที่รักอย่างเต็มเปี่ยมจะทำให้เรามีหัวใจที่ “เต็ม” จนไม่ต้องไขว่คว้าหาวัตถุมาเติมเต็มหัวใจอีก ที่มา..
read more

ปรัชญา2

POSTED BY   /  31 มีนาคม, 2011  
Visit 703 views

t1 5. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you”re not of it. คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายถึง การที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน 6. Love looks not with eyes, but with the mind. ความรักนั้น เห็นไม่ได้ด้วยตา..
read more

สำนวน-คำคม 9 ความเจริญก้าวหน้า

POSTED BY   /  10 กุมภาพันธ์, 2011  
Visit 1,374 views

t2 สำนวน-คำคม 9 ความเจริญก้าวหน้า หนังสือ สำนวนไทย : กินน้ำพริกถ้วยเก่า หมายถึง : กลับมาอยู่กับภรรยาคนเดิมคำคม : ความเจริญก้าวหน้า ความรู้ ความพยายาม และความซื่อสัตย์ คือ 3 สิ่งสำคัญที่ทำให้เจริญก้าวหน้า จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเสียมิได้ ความรู้.. คือ รอบรู้และชำนาญในงานที่ทำ ความพยายาม.. คือ ขยัน อดทน ไม่ท้อถอย ความซื่อสัตย์.. คือ ตรงไปตรงมา ไว้วางใจได้ ที่มา thaipoem.com..
read more

^v^หัวใจขอมา^-^

POSTED BY   /  20 มกราคม, 2011  
Visit 966 views

t3 มณีจันทร์ กลับมาเยือนที่เก่าเราคุ้นเคย ไม่เปลี่ยนเลยซักนิดที่คิดถึง..
read more

แตกดับธาตุได้แล้ว นั่นคือหนทางสู่นิพพาน

POSTED BY   /  4 ธันวาคม, 2010  
Visit 538 views

t3   ชีวิต ไม่มีอะไรเป็นของตน เพียงเป็นแค่ธาตุที่มาประกอบกัน ลม ประกอบกับ ดิน (กาย) ความอบอุ่น (ไฟ) น้ำ สิ่งเหล่านี้ มีเกิด ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไป ล้วนไม่มีอะไรในที่สุด มีแต่ความว่างเปล่า สุญญตาการเติมเต็มด้วยสุญญตา เราสามารถเทียบว่าว่างแล้ว เราสามารถเรียก ว่าเต็มแล้ว เต็มไปด้วยความว่างดุจเดียวกัน ความว่างและความเต็มเป็นสิ่งเดียวกัน ดุจดั่ง หน้ามือ และหลังมือ ที่อยู่บนมือเดียวกันฉันใด ความว่างและความเต็ม ก้อเป็นเช่นนั้นเช่นกัน เราพึ่งไม่ยึดติดกับความว่าง หรือ ความเต็ม อย่างใด อย่างหนึ่ง พึ่งวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายกับ ว่างหรือเต็ม ว่างก้อเช่นนั้น เต็ม..
read more

การสวดมนต์และอานิสงส์การแผ่เมตตา

POSTED BY   /  4 ธันวาคม, 2010  
Visit 665 views

t4   การสวดมนต์ตามพจนานุกรม หมายถึง คำกล่าวที่เป็นคาถา  คาถา หมายถึง คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ขลัง มีกำลัง มีอำนาจ มีอิทธิฤทธิ์ ดังนั้น คำว่า สวดมนต์ จึงหมายถึง การกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์อันมีพลัง มีอำนาจ มีอิทธิฤทธิ์เหนือจิตใจของมนุษย์เรา ได้แก่การกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระพุทธมนต์ บทแผ่เมตตา..
read more

ก่อนที่จะตัดสิน..ใครบางคน

POSTED BY   /  4 ธันวาคม, 2010  
Visit 534 views

t1                โดย :จิ้มจุ่ม  teenee.com..
read more