Archive for Posts Tagged

Deep_Digg

POSTED BY   /  27 October, 2009  
Visit 703 views

Deep_Digg เกมขุดพื้น เราจะได้เล่นเป็นเจ้าหนูนักขุดที่จะต้องขุดบล๊อกหลากสีโดยเน้นขุดบล๊อกสีเดียวกันที่อยุ่ติดกัน คำวิจารณ์ : เกมฝึกทดสอบสายตาฝึกความไว ให้คะแนน : 8/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Big Head Boy

POSTED BY   /  2 October, 2009  
Visit 675 views

Big Head Boy เกมเณรน้อยหม่งลูกวงกลมเราจะต้องหม่งลูกสีแดง ๆ ให้ไปกระแทกบล๊อกถ้าด้านบนหายหมดก็จะผ่านด่าน คำวิจารณ์ : เณรน้อยน่ารัก กับการกระแทกลูกสีแดงเพื่อที่จะทำให้บล๊อกหายไป ให้คะแนน :7/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Follow us

เกมส์ เกม ยอดนิยม