Archive for Posts Tagged

Assassination

POSTED BY   /  8 October, 2009  
Visit 646 views

Assassination เกมฝึกเป็นมือสังหาร ฉากในการเล่นจะเป็นสนามบิน และจะมีเป้าเคลื่อนที่ให้ฝึกยิงกัน คำวิจารณ์ : ต้องอาศัยความเร็ว ความไว และความแม่นยำ ให้คะแนน : 8/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Robo_Slug เราต้องบังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้กับหุ่นยต์สังหารที่ออกมามากมาย

POSTED BY   /  30 September, 2009  
Visit 1,630 views

Robo_Slug เราต้องบังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้กับหุ่นยต์สังหารที่ออกมามากมาย เราต้องจัดการและฝ่าไปให้ได้ คำวิจารณ์ : เป็นเกมต่อสู้ที่สนุกอีกเกมหนึ่ง หุ่นยนต์เท่มาก ปืนก็ดียิงมันมาก ให้คะแนน : 9/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา