Archive for Posts Tagged

Assassination

POSTED BY   /  8 October, 2009  
Visit 591 views

Assassination เกมฝึกเป็นมือสังหาร ฉากในการเล่นจะเป็นสนามบิน และจะมีเป้าเคลื่อนที่ให้ฝึกยิงกัน คำวิจารณ์ : ต้องอาศัยความเร็ว ความไว และความแม่นยำ ให้คะแนน : 8/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Robo_Slug เราต้องบังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้กับหุ่นยต์สังหารที่ออกมามากมาย

POSTED BY   /  30 September, 2009  
Visit 1,547 views

Robo_Slug เราต้องบังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้กับหุ่นยต์สังหารที่ออกมามากมาย เราต้องจัดการและฝ่าไปให้ได้ คำวิจารณ์ : เป็นเกมต่อสู้ที่สนุกอีกเกมหนึ่ง หุ่นยนต์เท่มาก ปืนก็ดียิงมันมาก ให้คะแนน : 9/10 โดย : พี่เอ้ game editor eduzones..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา

7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ