โค๊ดเพลง รู้อยู่แก่ใจ

พฤศจิกายน 19, 2010 by: 0

“รู้อยู่แก่ใจ”
Artist : Fairy Tales

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=8692&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8692/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88″ target=”_blank”>ฟังเพลง รู้อยู่แก่ใจ<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8692/

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา