โค๊ดเพลง เบา เบา

พฤศจิกายน 22, 2010 by: 0

“เบา เบา”
Artist : Singular
Album : Single เบา เบา

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=8619&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8619/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2″ target=”_blank”>ฟังเพลง เบา เบา<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8619/

Share this Story

Comments are closed.