โค๊ดเพลง จบด้วยสองคน

พฤศจิกายน 24, 2010 by: 0

“จบด้วยสองคน”
Artist : โอ๊ค วรงค์ ปัจจักขะภัต
Album : Single จบด้วยสองคน

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=8430&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8430/%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99″ target=”_blank”>ฟังเพลง จบด้วยสองคน<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8430/

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา