โค๊ดเพลง ขอให้เป็นเธอ

ธันวาคม 23, 2010 by: 0

“ขอให้เป็นเธอ”
Artist : Present Perfect
Album : Single ขอให้เป็นเธอ

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=8555&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8555/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD” target=”_blank”>ฟังเพลง ขอให้เป็นเธอ<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,8555/

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา