โค๊ดเพลง Take A Bow

มกราคม 11, 2011 by: 0

“Take A Bow”
Artist : Rihanna
Album : Acapella

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=6821&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,6821/Take+A+Bow” target=”_blank”>ฟังเพลง Take A Bow<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,6821/

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

RSS