รวม โค้ด Hi5 มากมาย แต่งhi5

มกราคม 20, 2011 by: 0

1. อันดับแรก เข้าไปหน้า journal หรือ สมุดบันทึก เพื่อสร้าง Entry ใหม่
Write New Entry

2. ที่แถบเมนู ให้เลือก Tools > Internet Options…

3. ที่แถบ Security ให้เลือก Custom Level…

4. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Settings ขึ้น ให้เลื่อนลงดูล่างๆ จะเห็นหัวข้อ Scripting

ในหัวข้อจะมีหัวข้อย่อย Active Scripting เลือกที่ Disable แล้วกด OK

5. กด OK อีกครั้งเพื่อยืนยันการ ปิดใช้งาน Active Scripting
และกด OK อีก เพื่อยืนยันทั้งหมด

6. จากนั้นทำการ Refresh หน้าที่ใช้เขียน Journal

7. จะเห็นว่าแถบเครื่องมือหายไป นั่นคือ เราสามารถใส่โค้ด JavaScript และ CSS ลงไปได้เลย^^

ข้อความต้อนร้บ
<script>
alert(“ข้อความแรกที่จะแสดง”);
alert(“ข้อความที่สอง”);
alert(“ข้อความที่สาม”);
alert(“ข้อความที่สี่”);
</script>

Code ข้อความบอกลา

<script Language=”VBScript”>
Sub Window_onUnLoad()
alert(“ข้อความที่จะแสดง”)
End Sub
</Script>

ห้ามคลิกขวา

<script LANGUAGE=”JavaScript”>

function click() {
if (event.button==2) {
alert(‘จะทำไรหว่า!’);
}
}
document.onmousedown=click
// –>
</script>

ห้ามคลิกซ้าย (โคตรฮาเลย)

<script LANGUAGE=”JavaScript”>

function click() {
if (event.button==1) {
alert(‘จะทำไรหว่า!’);
}
}
document.onmousedown=click
// –>
</script>

Code ใส่รูปหัว page

<style type=”text/css”>
#profile-name {background-image:url(ใส่ URL รูปตรงนี้);
width:956px;
height:ความสูงpx}
</style>

Code ใส่รูปในกล่อง comment

<style type=”text/css”>

textarea {background-image:url(ใส่ URL ของรูป);
border-style: inset;
color: สีของตัวอักษรเวลาที่พิม ;
height: ความสูง px;
width: ความกว้างไม่ควรเกิน 450px; }

</style>

โค้ดลบแถบ log in

<style type=”text/css”> #p_nav_header{display:none}</style>

Code status ทำแถบเป็นไฟล์รูป ขนาด 162 x 12 px 2 อัน

<style type=”text/css”>
.vanity-bar div {background:url(URL พื้นหลังจุดๆ) !important;}
.vanity-bar div div {background:url(URL แถบสีฟ้า) !important;}
.vanity-bar div div img,.vanity-bar div img
{display:none;}
</style>

Code จัดรูป Profile ให้มาอยู่ตรงกลาง
<style type=’text/css’>
#about-left{position: relative;left: 27.5em;}#about-right{position: relative;left: -52em;}#about-center{position: relative;left: 27.5em;}
</style>

โค้ด รูป เพื่อนcomment อยู่ตรงกลาง

<style type=’text/css’>
.comment-picture {MARGIN-TOP: 6em; LEFT: 16em;POSITION: relative;}
</style>

ที่มา.http://www.yimzaa.com/bbs/read.php?tid=2504&page=1

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา