โค๊ดเพลง ความทรงจำ The Begins

กุมภาพันธ์ 22, 2011 by: 0

“ความทรงจำ”
Artist : The Begins
Album : Gold Medal

<embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf” width=”400″ height=”170″ FlashVars=”_SID=4283&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player3.swf”></embed> <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,4283/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3″ target=”_blank”>ฟังเพลง ความทรงจำ<br />Powered by you2play.com</a>

ที่มา.http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,4283/

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา