โค้ด สกินhi5 สำหรับ แต่งhi5

สิงหาคม 9, 2011 by: 0

โค้ดสกิน hi5

สกิน hi5 ดอกทานตะวัน

สกิน hi5

โค้ดสกิน hi5 สำหรับ แต่งhi5

<style type=”text/css”>
<!–close object–>
#recent-updates {display:;}
#widgets {display:;}
.emptyProfileInfo {display:none}
<!–big display comment–>
.comment-picture {height:100px !important; width:100px;}
.comment-picture a img {width:100px; height:100px;}
<!–big top friends–>
.friend-picture{height:100px !important;width:85px!important;
margin-left:0px;border:dashed #000000 1px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px}
#friends .friend-name {display: none;}
<!–hide all border–>
#profile-nav, .section h1, .section h2
{background-color: transparent; border: none;}
.section .content { border: none; }
.listitem-separator {visibility:;}
<!—————->
#top_header{color: #FFFFFF !important}
#profile-name{color: #000000!important}
.section,.subsection {color: #FFFFFF;}
body {color: #FFFFFF !important;}
a:link {color: #FFFFFF; text-decoration: none; }
a:active {color: #FFFFFF; text-decoration: none; }
a:visited {color: #FFFFFF; text-decoration: none; }
a:hover {color: #FFFFFF; text-decoration: none; }
#p_nav_header { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/mdd2mkznhjwbluydzw4z.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;width: 956px!important;margin-top:5px!important;height:86px}
#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; } .box_profile_connections {display:none!important}.profile-nav {margin: 0 0 0px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#profile-name {background-image:url(http://www.pixnice.com/upload/files/2myyw4nyjvnj4uyf2t3m.gif);width:956px; height:300px;background-repeat:no-repeat; }
#profile-nav {background:url(http://www.pixnice.com/upload/files/wwyk0nioz2mlinffnody.gif) no-repeat;height:21px;}
.sub_nav_link {color: #FFFFFF!important}
#user-details .content {background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/jyho2zyenlz4jdznnn2k.gif);height:383px;}
#user-details{border:none !important;}
{##– remove line lifestyle Interest.. –##}
h1 {border:none!important;}
.section h1 {
padding: 0 0px;
background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/3qo4gjwiygkw0djmjyym.gif);
height: 150px;
repeat: no-repeat;
color: #FFFFFF;text-align: left;padding-left: 15px;border:none; !important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;}
.section h2 { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/tlmzqnh0bjnjjry4iykm.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px}
#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets
.subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail
.subsection { background: url(http://www.pixnice.com/upload/files/2mm5jqz3ldodumqfz3wz.gif)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}
#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests .footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos
.footer,#journalDetail
.section .footer {
background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/dxyzgjjnyhznyjy4z2qh.gif);
background-repeat: no-repeat;
display: block;
height: 35px;
}
#journalDetail .footer {
background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/dxyzgjjnyhznyjy4z2qh.gif);
background-repeat: no-repeat;
display: block;
height: 35px;
}
#user-details .footer{background: none}
#comments .commentEditor{background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/2mm5jqz3ldodumqfz3wz.gif)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}
#profile-nav {}.section .content {background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/2mm5jqz3ldodumqfz3wz.gif);background-position: middle;background-repeat: repeat-y;}
.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://www.pixnice.com/upload/files/tgc2mvfqj2jywztjoydm.gif);background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }
<style type=”text/css”>
.vanity-bar div {!important;}
.vanity-bar div div {!important;}
.vanity-bar div div img,.vanity-bar div img
{display:;}
</style>
.vanity-bar div div {background:url()!important ;border:none}#user-links img {display: none}
#user-links a {list-style:url(http://www.pixnice.com/upload/files/uxnktn5ndymyzjzlzjjz.gif) inside;display:list-item}</style>
</style>
<style>
#about-right iframe {display:none}
#info,#contact {border:none}
#info-topmid {filter:none !important;background:none !important}
#info-topleft,#info-topright,#info-botleft,#info-botmid,#info-botright {display:none}
#info-link {display:none}
#contact-link {display:none}
</style>
</style>
<style type=”text/css”>
#gifts {DISPLAY: none}
</style>

ที่มา.http://hi5.kapook.com/code_skinhi5_62.php

Share this Story

Comments are closed.

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา