ครม. อนุมัติปรับลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา 2556 ลงร้อยละ 5 ลดอัตราสูงสุดเหลือร้อยละ 35

กรกฎาคม 31, 2013 by: 0

money

 

ครม. อนุมัติปรับลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา 2556 ลงร้อยละ 5 ลดอัตราสูงสุดเหลือร้อยละ 35 ชี้เพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และ ร.ท.หญิง สุนิสา เลิศภควัตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปรับลดภาษีดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-100,000 บาท ร้อยละ 5 (เท่าเดิม)
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 100,000-300,000 บาท เดิมเสียอัตราร้อยละ 10 เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยละ 5 เท่ากัน
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท ร้อยละ 10 (เท่าเดิม)
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-750,000 บาท เดิมเสียอัตราร้อยละ 20 เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยละ 15
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 750,001-1 ล้านบาท ร้อยละ 20 (เท่าเดิม)
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-2 ล้านบาท เดิมเสียอัตราร้อยละ 30 เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยละ 25
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 2,000,001-4 ล้านบาท ร้อยละ 30 (เท่าเดิม)
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป เดิมเสียอัตราร้อยละ 37 เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยละ 35

สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญให้เสียภาษีเงินได้สุทธิร้อยละ 20 และสำหรับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าว มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2556 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

 

อ้างอิง กระปุกดอทคอม

Share this Story

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา